Promocje

Promocje

CX
2024-06-07
CX
W dniach od 10 czerwca do 31 lipca 2024 r. lub do ogłoszenia wcześniejszego zakończenia promocji, premiujemy zakupy produktów CX® Automotive Parts: łożysk kulkowych  łożysk sprężarek klimatyzacji  rolek alternatora  tarcz hamulcowych ze zintegrowanym łożyskiem koła zestawów naprawczych wahacza czopów belek zawieszenia  piast kół  zestawów naprawczych piast koła, według poniższych zasad. 
 
1. Dzienny zakup 
łożysk kulkowych CX, łożysk sprężarek klimatyzacji CX i rolek alternatora CX 

na kwotę 30 zł netto (i jej wielokrotności*) 
premiujemy środkiem do kokpitu Grafen Professional 200 ml w cenie 1 gr netto.

2. Dzienny zakup 
zestawów naprawczych do kół CX i czopów zawieszenia CX 
na kwotę 60 zł netto (i jej wielokrotności*) 
premiujemy środkiem do czyszczenia klimatyzacji Grafen Professional 150 ml w cenie 1 gr netto.

3. Dzienny zakup 
piast CX i tarcz hamulcowych CX
na kwotę 120 zł netto
(i jej wielokrotności*) 
premiujemy odrdzewiaczem Grafen Professional 500 ml w cenie 1 gr netto.

Produkty premiowe Grafen Professional będą dołączane na bieżąco do wysyłanego towaru w dniu spełnienia warunku.

DODATKOWO w czasie trwania promocji kumulowane zakupy produktów CX na kwotę 2400 zł netto** premiujemy wyciągarką łańcuchową YALE HANDY 500 kg w cenie 1 zł netto.
 
* Jedna firma w czasie trwania promocji może uzyskać maksymalnie po 10 produktów premiowych w ramach jednego dnia, w cenie 1 gr netto każdy.

**Jedna firma w czasie trwania promocji może uzyskać maksymalnie jedną wciągarkę łańcuchową w cenie 1 zł netto. Przekazanie produktu premiowego nastąpi po zakończeniu promocji.
  
Więcej informacji w ulotce i regulaminie.
 
Polcar
loading