Adres korespondencyjny

Polcar PPH
(prosimy o dopisek na kopercie zawierający
imię i nazwisko osoby oraz nazwę działu adresata)


ul. Wejnerta 19
02-619 Warszawa

e-mail: info@polcar.com

Siedziba główna

Polcar PPH

ul. Polna 6
05-552 Wólka Kosowska

Prosimy nie kierować korespondencji listownej
pod ten adres!

Lista kontaktów do Działów firmy

Infolinia Polcar:

- dla telefonów stacjonarnych: 801 066 703
- dla telefonów komórkowych i stacjonarnych: 22 492 24 00
 

trwa ładowanie mapy google
Sieć Handlowa Polcar – sprzedaż hurtowa i detaliczna
trwa ładowanie mapy google
Kontakty do Działów firmy Polcar
tel. 22 735 50 31

tel. 22 735 50 00

e-mail: wolmag@polcar.com
 
Opiekun regionu - lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego
Mateusz Duda
tel. 605 222 656
e-mail: mateusz.duda@polcar.com

Opiekun regionu - dolnośląskiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego
Marek Grobel
tel. 509 300 342
e-mail: marek.grobel@polcar.com

Opiekun regionu - Łódź (miasto) wraz z następującymi powiatami woj. łódzkiego: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, rawski (Paweł Leszczyński - pozostałe powiaty woj. łódzkiego)
Wojciech Kitlitz
tel. 663 222 010
e-mail: wojtek.kitlitz@polcar.com

Opiekun regionu - centrum. Woj. mazowieckie - powiaty: płocki, gostyński. Woj. łódzkie - powiaty: kutnowski, łaski, łęczycki, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.
Woj. wielkopolskie - powiaty: kaliski, kępiński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, turecki.
Paweł Leszczyński
tel. 665 179 797
e-mail: pawel.leszczynski@polcar.com

Opiekun regionu - kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego
Ireneusz Olejniczak
tel. 607 587 077
e-mail: ireneusz.olejniczak@polcar.com
 
Reklamacje jakościowe i zwroty towarów
tel. 22 735 50 60

Zwroty towarów
tel. 22 735 50 61
e-mail: reklamacje@polcar.com.pl

Reklamacje jakościowe
tel. 22 735 50 62
e-mail: reklamacje@polcar.com.pl

Reklamacje ilościowe
tel. 22 735 55 10
e-mail: magazyn.biuro@polcar.com.pl
 
Klienci krajowi - tel. +48 22 493 39 53
Klienci zagraniczni - tel. +48 22 493 39 58

Dostawcy krajowi - tel. + 48 22 493 39 52
Dostawcy zagraniczni- tel. +48 22 493 39 55

email: ksiegowosc@polcar.com
 

tel.: +48 22 735 55 21; +48 22 735 55 22

e-mail: kadry@polcar.com

W przypadku zainteresowania naszymi ofertami pracy,
aplikacje prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@polcar.com

Przydatne formularze i dokumenty

REKLAMACJE

POBIERZ FORMULARZ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

POBIERZ DOKUMENT
Współpraca z firmami o regionalnym zasięgu działania

Poszukujemy firm regionalnych zainteresowanych przystąpieniem do naszej Sieci Dystrybucyjnej.

Oczekujemy współpracy z niezależnymi firmami działającymi w branży motoryzacyjnej, dobrze znającymi specyfikę i wymagania lokalnego rynku.
Nie jest naszą intencją tworzenie własnych filii ani oddziałów – jest to podstawowa i niezmienna od 1986 roku zasada naszej działalności.

Oferty współpracy prosimy przesyłać na adres email:
info@polcar.com.pl


OŚWIADCZENIE O STATUSIE PRZEDSIĘBIORCY


Polcar Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe z siedzibą w Warszawie przy ul. Aleksandra Wejnerta 19 NIP: 5210445018 oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Niniejszym oświadczenie składane jest w celu wykonania obowiązku z art 4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 08 marca 2013 roku w brzmieniu nadanym w dniu 01.01.2020 r.
 

Polcar
loading